OMBYGNINGEN 1921-1922

Ved ombygningen fjernede man midterpartiet af skibet og byggede i stedet et nyt kor og skib vinkelret på den oprindelige kirke. Tårnet og det oprindelige kor kom til at fungere som korsarme, og derved undergik kirken sin nok største forandring.

I de fleste kristne kirker er koret vendt mod øst, fordi det er herfra, den opstandne Kristus vil komme. Men med ombygningen af kirken blev koret, og dermed alteret, nordvendt i stedet for østvendt. Ved renoveringen i 2004 ønskede kunstneren Erik Heide at give østrummet sin oprindelige status tilbage, og derfor blev døbefonten placeret her. Et børnebord af granit blev anbragt i vestrummet og således blev både vestrum og østrum en integreret del af kirken.

Nogle af de kvadre, der blev taget ned fra den oprindelige kirke, blev genanvendt i portalen. Selve indgangspartiet samt englehovederne ved indgangspartiet kom dog til som noget nyt. Man bevarede de nord- og sydvendte vinduer i koret, og den gamle tilmurede norddør (kvindedøren) blev genåbnet som et lavtsiddende vindue med små ruder.

Overliggeren fra syddøren blev indsat over indgangsdøren til orgelpulpituret, og en gammel vinduesfatning af granit blev indsat i sydsiden. Samtidig med ombygningen blev tårnet forhøjet og forstærket. Glamhullerne blev forsynet med granitsøjler.

Ultimate Web