AARS KIRKEGÅRD

De ældste dele af kirkegården har formentlig været i brug siden kirkens opførelse i år 1250, men størrelsen har kun været en brøkdel af den nuværende. I dag er Aars Kirkegård 3 ha. stor, med i alt 11 afdelinger, de ædste er afdelingerne A til D.

Se kirkegårdens historiske udvikling på luftfoto (udvidelserne er markeret med guldfarvet streg) her

På det første billede ser man to af de ældre afdelinger C og D, i baggrunden ses afdelingerne E og F. Frem til 1985 har man udelukkende anlagt traditionelle gravsteder, men i takt med stigende efterspørgsel på plænegravsteder til både kister og urner, har de seneste udvidelser været til plænegravsteder. Det efterfølgende billede viser den senest anlagte afdeling L, hvor der både findes kiste- og urnegravsteder i forskellig udformning.

  

 Aars Kirkegårds nuværende udformning og afdelingernes placering kan ses på kortet her

Se Aars Kirkegårds forskellige gravstedstyper her

For at imødekomme den stadigt stigende efterspørgsel på plænegravsteder, udvider Aars Kirkegård med en annekskirkegård, primært med plænegravsteder. Anlægsarbejdet påbegyndes medio april 2011 med Skårup Anlæg ApS som hovedentreprenør og under ledelse af landskabsarkitekt Luc Ghysels fra Landskabskonsulenterne A/S. Se mere om annekskirkegården her

Ultimate Web