MINIKONFIRMAND CAMP 2019

se program

 

Minikonfirmandundervisning ved Aars kirke

Efteråret 2018 og foråret 2019.

Østermarksskolens 4. klasser får tilbuddet i

efteråret 2018. Undervisningsuger 36 – 46.

Aars skoles 4 klasser får tilbuddet i

Foråret 2019. Undervisningsuger 03 – 13.

Marianne Klausen

Kirke – og kulturmedarbejder

Tlf 20217906

kirkeogkulturmedarbejder@aarskirke.dk

 

Ultimate Web