Mindestenen for faldne frihedskæmpere

Øst for kirken står en mindesten over faldne modstandsfolk (1940-45) fra Aars Sogn. På kirkegårdens afd. E, kan man se gravminderne for de faldne modstandsfolk. På gravstenene er der påsat en bronzeplade til minde om deres indsats for Danmark under besættelsen.

 

 

Mindesten over fem henrettede modstandsfolk fra Aars.

Den 23. juni 1945 blev Aarsgruppen henrettet ved skydning i Ryvangen ved København som den første samlede danske modtagergruppe. Tidspunktet for henrettelsen skal formentlig ses i sammenhæng med sabotagen 22. juni om aftenen mod Riffelsyndikatet, hvor Aarsgruppens leder, Emil Balslevs far, kaptajn Viggo Balslev, var underdirektør. Hvidstengruppen blev henrettet en uges tid senere. De to grupper sad sammen i Vestre Fængsel og kendte derfor hinanden ganske godt. 
Aarsgruppen blev dannet ved Christian Ulrik Hansens mellemkomst lige efter nytår 1944. Gruppen gennemførte kun én våbenmodtagelse på Blære Hede lidt uden for Aars den 6. februar 1944.
Den 25. februar 1944 blev et af gruppens medlemmer stukket til Gestapo i Aalborg. Samme nat blev også gruppens leder, Emil Balslev, taget og ført til Højskolehjemmet i Aalborg. De følgende dage blev resten af gruppen samt Christian Ulrik Hansen og to modstandsfolk fra Aalborg taget.
Gruppens skæbne satte dybe spor i lokalbefolkningen og allerede 2. juli 1945 startede en række lokale arrangementer med det formål at skaffe midler til et varigt minde om gruppen.
Den 23. juni 1947 blev mindestenen ved Aars Kirke afsløret. Det er en stor natursten, fisket op i Køge Bugt. Kunstneren Siegfred Wagner har udsmykket stenen med et relief af en døende kriger, en (lede?)stjerne og kornaks. Inskriptionen lyder:

Til minde om Aars Borgere, der gav deres Liv den 23. juni 1944 i Danmarks Frihedskamp.

Landinspektør Emil Balslev

Løjtnant Michael Vestergaard

Købmand Børge Lauritsen

Mekaniker Jens Peter Funch Lind

Handelsmedhjælper Jørgen Rydder.

 

Gode Mænds Minde lever længe.

 

Siegfried Wagner

Siegfried Wagner, 1874-1952, dansk billedhugger, født i Hamburg af danske forældre, gift med billedhuggeren Olga Wagner. Han blev uddannet på Kunstakademiet 1889-96, var medhjælper hos bl.a. J.F. Willumsen og medleder af Mogens Ballins Tinsmedie 1900-02.

Siegfried Wagner udførte talrige kunstindustrielle arbejder og fik betydning for udviklingen af skønvirkestilen. Hans kendteste skulptur er Lurblæserne (bronze, 1911-14; søjlen i tegl af Anton Rosen) på Rådhuspladsen i København; monumentet blev rejst i anledning af 100-året for brygger J.C. Jacobsens fødsel i 1811.

Siegfried Wagner samarbejdede ofte med sin kone og udstillede ligesom hun fra 1905 på Den Frie Udstilling.

(Gyldendal, Den store Danske).

Ultimate Web