Menighedsrådsvalg 2020

1. januar trådte en ny valgform til menighedsråd i kraft. Den nye valgform indebærer, at menighedsrådet fremadrettet vælges på en valgforsamling, i år tirsdag d. 15. september 2020. Inden valgforsamlingen afholder sognet orienteringsmøde om valget.
 

Orienteringsmødet, som afholdes i Aars Kirkecenter, onsdag d. 19. august kl. 19.30, følger en fastlagt dagsorden:

 
Pkt. 1: Menighedsrådets formand byder velkommen. Valg af dirigent for mødet.

Pkt. 2: Der orienteres om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og om det kommende    menighedsråds opgaver.

Pkt. 3: Debat om hvilke visioner, ønsker og idéer, der er, til det kommende menighedsråd.

Pkt. 4: Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

Pkt. 5: Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

Pkt. 6: Menighedsrådet oplyser om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 15. september.

Pkt. 7: Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen.

 

Valgforsamlingen afholdes i Aars Kirkecenter, tirsdag d. 15. september kl 19.30. På valgforsamlingen opstiller kandidaterne. Herefter er der mulighed for debat, og der gennemføres en hemmelig, skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Ultimate Web