MENIGHEDSRÅDET

Aars Menighedsråd består af 15 medlemmer - 12 valgte samt de 3 præster, der er såkaldte fødte medlemmer af menighedsrådet. De øvrige medlemmer er på valg hvert 4. år. Næste valg er i 2024.

Menighedsrådet er en myndighed på linje med byrådet. Medlemmerne er folkevalgte og sidder i en given periode. Aars Menighedsråd har følgende udvalg: kirkegårds-, ejendoms-, aktivitets-, blad-, budget-, børne og unge- samt ansættelsesudvalg.

Læs mere om menighedsråd og deres opgaver her

Menighedsrådet holder ordinært møde ca. en gang om måneden i Aars Kirkecenter kl 19.00 - se nedenfor hvornår:

Menighedsrådets møder

Referater fra 2011, Referater fra 2012, Referater fra 2013, Referater fra 2014, Referater 2015
Dagsordner og referater 2016, Dagsordner og referater 2017,
Dagsordner og referater 2018Dagsordner og referater 2019
Dagsordner og referater 2020

 
2021
27. Januar (aflyst) Nyt fra præsterne Formanden har ordet
Februar Aflyst Formanden har ordet
Marts Aflyst  
28. april Dagsorden Referat
26. maj Dagsorden Referat
30. juni Dagsorden Referat
28. august Dagsorden Referat
22. september Dagsorden Referat
27. oktober Dagsorden Referat
24. november Dagsorden Referat

 

Ultimate Web