KIRKENS INVENTAR

Ved ombygningen i 1921-22 fik kirken ny prædikestol og et nyt alter. De er udført i murværk efter en tegning af arkitekt Mørch-Hansen, der foretrak dette materiale frem for træ. Alterbilledet er udført i fresco af maleren Rudolf Petersen. Motivet refererer til Jesu lignelse om kongesønnens bryllup.

Døbefonten fra 1937 er tegnet og udhugget af en gammel granitvejtromle af kunstsmed Chr. Andersen, Aars. Udsmykningen er symbolerne for de fire evangelister Matthæus, Markus, Lukas og Johannes: det bevingede menneske, den bevingede løve, den bevingede okse og ørnen. Chr. Andersen har ligeledes udformet dåbsfadet, hvor inskriptionen lyder: "I Faderen, Sønnen og den Helligånds navn". Den gamle døbefont er i malet træ og opbevares på Vesthimmerlands Museumscenter.

Præstetavlen af egetræ er fra ombygningen i 1922, mens verset: ” At ei i Glemmebog skal være slet opskrevet de Præster som i Aars og Haubro haver levet fra Reformantzen af at tegnis for hver Mand her deris Nafne op at hver dem lese kand” er taget fra en gamle præstetavle, der opbevares på Vesthimmerlands Kunstmuseum. Verset er forfattet af sognedegn Poul Snestrup, død 1754. Bemærkelsesværdigt er det sjældne tilfælde, at tre på hinanden følgende præster, Søren Andersen, Jens Nielsen og Chr. Andersen Hobro, har haft en samlet embedstid på 173 år. Præstetavlen fra 1922 blev efterhånden fyldt, og i 2004 kom en ny tavle til udført i glas af den lokale kunstner Peer Poulsen.

Alterkalken fra 1555 er skænket af Aars Kirkes første protestantiske præst, Peder Stub. På foden, der er sekstunget, er der fastgjort et lille krucifiks med indskriften: Esajas 53,vers 3: ”livore ejus sanati sumus” -  Vi fik lægedom ved hans sår. På de øvrige tunger står: "Dominus Petrus Stubensis Auritziensis Pastor T.E.T. 1555" -  Hr Peder Stub, præst i Aars. Alterkalken er således kirkens ældste brugsgenstand. Den har sandsynligvis været i brug fra 1555 og frem til 1932, hvor man anskaffede en ny kalk. I 1990erne blev den oprindelige kalk istandsat og i samråd med Nationalmuseet lueforgyldt af guldsmed Bent Exner, og den bliver nu igen anvendt.

Alterstagerne er gamle, men uden indskrift og årstal. Det store trækrucifiks, som hænger i koret, er fra ca. 1450 og har et hulrum til relikvier.

En del stolegavle fra 1666 er bevaret. På to findes navnene: Mette Sørensdatter og Mette Jørgensdatter og årstallet 1666. Den første er den daværende præstekone, den anden den adelige jomfru Mette Harbo fra Slemstrup i Aars Sogn. På stolegavlene fra 1921/22 er symbolet IHS ”Iesous Hominum Salvator” - Jesus, menneskenes frelser - udskåret. Ved renoveringen i 2004 blev denne udskæring belagt med bladguld.

 

Ultimate Web