Kirkegårdens Lapidarium

Lapis er latin og betyder sten, men har samtidig specialbetydningen milesten/skelsten. Lapidarium betyder således en samling af sten. På Aars Kirkegårds lapidarium opbevares de særligt bevaringsværdige gravminder, som blev udpeget af Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn i midten af 1980erne. Gravminderne er udvalgt efter, om de har en speciel udformning eller repræsenterer en særlig tidstypisk stil. På selve kirkegården findes mere end 30 fredede og bevaringsværdige gravminder på stadig aktive gravsteder.  

 

Se detaljerne på gravstenene og andre særlige gravsten her

Ultimate Web