Himmelske dage på Heden

Fra torsdag d. 30. maj til søndag d. 2. juni i Herning
Formålet med Himmelske Dage er
på bredest mulig fælleskirkelig basis
at samle mennesker både til trospraksis
og trossamtale. Det betyder,
at der sættes fokus på hvad troen er.
Der sker meningsudveksling, hvor
man i fællesskab behandler kirkens
opgaver og problemer i verden, ligesom
der er et ønske om at drøfte
og tage hånd om et praktisk engagement
i samfundet – lokalt, nationalt,
internationalt og fælleskirkeligt.
Himmelske Dage vil gerne både
styrke deltagerne i deres kristenliv i
hverdagen, men også åbne op og byde
indenfor til dialog og fællesskab.
Se program på www.himmelskedage.dk

Ultimate Web