International fællesspisning

Medbring mad til det fælles
”ta’ selv-bord” svarende til det antal
I kommer.
Vi glæder os til et spisefællesskab på
tværs af alder, kultur og religion.
Hvis der er spørgsmål eller I har
brug for transport, er I velkommen
til at kontakte kirkekontoret:
Der arrangeres bus til åbningsgudstjeneste d. 30. maj 98 62 42 47.

Ultimate Web