International fællesspisning

Medbring mad til det fælles
”ta’ selv-bord” svarende til det antal
I kommer.
Vi glæder os til et spisefællesskab på
tværs af alder, kultur og religion.
 

Ultimate Web