75 året for henrettelsen af Aarsgruppen

75 året for henrettelsen af Aarsgruppen
Aarsgruppen blev henrettet en råkold
sommermorgen for 75 år siden.
Det var 23. juni 1944.
Om aftenen sendte sankthansbålene
budstikken rundt om midsommerens
lys over landet.
Men tidligt om morgenen havde de,
måske småfrysende, modstandsfolk
stået og afventet det uundgåelige –
eksekveringen af dødsdommen.
Fem fra Aarsgruppen, en fra Farsø
og to fra Aalborg.
I løbet af natten havde de alle skrevet
afskedsbreve til deres kære.
Baggrunden for henrettelsen.
Oplæg v/ Thorkild Nielsen.
Afskedsbrevene
v/Bente Duelund Jensen.
Historisk Samling og Arkiv Himmerland
i Aars vil præsentere noget
af samlingens omfattende materiale
om Aars gruppen og dens medlemmer.
Desuden får publikum lejlighed til
at bidrage med egne erindringer om
gruppen og dens medlemmer.
Der bydes på kaffebord undervejs.
Arrangeres af Bente Duelund Jensen,
cand.mag., Thorkild Nielsen,
historiker, cand.mag., Historisk
Samling
og Arkiv Himmerland i
Aars og Aars Kirke.

Arrangementet er gratis

Ultimate Web