Martin Luther og musikken. Ved organist Jan Mygind.

Musikkens betydning for menneskets
sind og velbefindende optog Martin
Luther gennem hele hans liv. Han havde
som ung mand modtaget musikundervisning
og kunne spille lut og fløjte.
Luther mente, at musik kunne glæde
de bedrøvede, opmuntre de fortvivlede,
neddæmpe et hadefuldt sind og
fordrive Djævelen. Derfor kommer musikken
også som det mest naturlige til
at spille en central rolle i reformationen,
- ja Luther placerer musikkens betydning
lige under teologien. Denne
aften vil vi synge nogle af Luthers salmer
og høre mere om musikkens betydning
i den ny reformerte gudstjeneste

Ultimate Web