International Fællesspisning

Medbring mad til det fælles ”tá-selv-bord”
svarende til det antal I kommer.
Vi glæder os til et spisefællesskab på tværs af alder, kultur og religion.
Hvis der er spørgsmål er I velkommen til at kontakte
Sognepræst Lone Primdahl, 30680789

Ultimate Web