Sogneaften med Jacob Birkler

Aftenens emne er:
Med liv og død i menneskets hænder

Jacob Birkler var formand for Etisk
Råd fra 2010-2016.
Ny bioteknologi giver os stadig flere
muligheder. Muligheder for at skabe
liv og afslutte liv.
Men hvor går den etiske grænse når
vi tager livet i egne hænder?
Er vores syn på mennesket under udvikling
eller afvikling?
Fokus rettes mod de mange etiske
dilemmaer affødt af ny bioteknologi
og ikke mindst hvordan disse dilemmaer
bedst håndteres.
Aktuelle etiske temaer inddrages fra
arbejdet i Det Etiske Råd med særlig
fokus på de mange etiske dilemmaer
der opstår ved livets begyndelse og
afslutning.

Pris for foredrag
og kaffe 50 kr

Ultimate Web