Babysalmesang

Babysalmesang i Aars kirke foråret 2019.

Babysalmesangen er et gratis tilbud for mor/far & barn tilhørende Aars sogn og strækker sig over 8 mandage.

Babyen skal være mellem 3 – 9 måneder gammel.

Tidspunkt kl. 10.30 – 11.30. i Aars kirke.

Tilmelding : kirke-ogkulturmedarbejder@aarskirke.dk

Tlf : 20217906

Kirke- og kulturmedarbejder Marianne Klausen

Ultimate Web