GRAVMINDER I KIRKEN

Der findes kun to gravminder inde i selve kirken. Det ene er en stor, smukt udført gravsten af blå skifer, der anvendes som plade på alterbordet. Stenen lå oprindelig i koret over provst Jens Nielsens grav. Han var den tredje protestantiske præst og døde i 1651 efter 57 års præstegerning i Aars. Stenen er lagt af hans tre sønner. En af sønnerne, Niels Jensen, Aars, var rektor i Viborg og sin tids mest kendte og største skolemand.

Det andet gravminde er en simpel trætavle over pastor Herch, død 1785, der sammen med sin hustru ligger begravet i det gamle kor. Denne tavle blev i 2004 hængt op på bagsiden af alteret.

I kirkens ydermur er der indmuret gravsten over provst Niels Jepsen Colding, død 1759 og provst Stampe, død 1802.

Ultimate Web