Fødsel

Når et barn bliver født, modtager kirkekontoret en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller jordemoderen.

 

Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere.

Er forældrene ikke gift, skal de indlevere en "Omsorgs- og ansvarserklæring", hvor faderen anerkender faderskabet, og forældrene får fælles forældremyndighed. Blanketten skal underskrives af forældrene samt to vitterlighedsvidner. Vær opmærksom på, at vitterlighedsvidnerne skal skrive under samtidig med forældrene, for at blanketten er gyldig.

 

 

 

Ultimate Web