AARS KIRKE

Aars Kirke blev opført mellem år 1200 og år 1250. Den oprindelige kirke er den almindelige type af jyske granitkirker, der i denne periode blev bygget med Viborg Domkirke som forbillede.

Med jernbanens indtog i slutningen af 1800-tallet voksede byen, og kirken blev nu for lille i forhold til antallet af indbyggere i sognet. Derfor besluttede man i starten af 1900-tallet at udvide kirken med et hovedskib, der skulle gå på tværs af den oprindelige kirke. Ombygningen skete i 1921-22 under ledelse af arkitekt Mørch-Hansen, og her fik kirken sit nuværende udseende.

 I 2004 gennemgik kirken en større indvendig renovering, som blev ledet af Arkitektfirmaet Brøgger med kunstnerisk bistand af Erik Heide.

Kirken er normalt åben i dagtimerne fra kl. 8.00 - 16.00. Ønsker man at besøge kirken uden for åbningstiden, kan man rette henvendelse til Anders Diriksen på tlf. 30 33 92 29 Det er muligt at blive vist rundt i kirken, hvor der fortælles om kirken, dens inventar og historie.

 

Gå en virtuel tur i Aars Kirke  Klik her (Street view)

Ultimate Web